LS Fisk
Fanøs Lokale Fiskemand

OPENING HOURS WINTER    

Sønderho 

Tuesday   10:00 - 12:00

Thursday  10:00 - 12:00

Saturday  10:00 - 12:00

Nordby 

Tuesday   13:00 - 16:00

Thursdag  13:00 - 16:00

Saturday  13:00 - 15:00

 

 

Spar Strandvejen 

Thursday 16:15 - 17:30

 

 

Rindby Supermarked 
 
Thank you for this year see you again in 2020

 

LS fisk - Fanøs lokale fiskemand   Tlf. +45 26742995   leiffisk@gmail.com   CVR.nr. 21187577

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk